If you have any question please feel free to let our staff know.We would be more than happy to assist you in dealing with it.

Dean’s Office

JIANG Luhua

Director
General management
86-571-88208025 jiangluhua@zju.edu.cn

WANG Zhaopin

Deputy Director
+86 571 88208017 zpw@zju.edu.cn

FU Zhenzhen

Deputy Director
+ 86 57188208187 zfu@zju.edu.cn

Office of International Affairs

CHEN Jing

Deputy Director
+ 86 571 88208100
chenjing2006@zju.edu.cn

WANG Wenyi

Coordinator
+ 86 571 88208183
wenyiwang@zju.edu.cn

Office of Human Resources

DU Yue

Director
General management
+ 86 571 88208029 yuedu@zju.edu.cn

LI Yinyin

Director
+ 86 571 88208029 yinyinlee@zju.edu.cn

Office of Scientific Research

YI Ping

Chief
General management of Sci-Tech
+ 86 571 88208032
yipin8@zju.edu.cn

SONG Qilin

Director
Discipline Management
+ 86 571 88208034
songqilin@zju.edu.cn

ZHEN Yi

Deputy Director
Sci-tech project management  
88206967
zhengyiay@zju.edu.cn

CHEN Jian

Director
Laboratory and Facilities  Management
+ 86 571 88208485
cj@zju.edu.cn

Office of Education

XU Lingxiao

Chief
General management of medical  education
+ 86 571 88208116 xulingxiao@zju.edu.cn

HAN Wei

Director
Undergraduate education
+ 86 571 88208044 hw256@zju.edu.cn

MA Zhenqiu

Director
Graduate education
+ 86 571 88208122 m05mazhenqiu@zju.edu.cn

LV Hanbing

Deputy Director
Undergraduate education
+ 86 571 88208043 lvhanbing@zju.edu.cn

ZHAO Lina

Deputy Director
Undergraduate education
+ 86 571 88208042 zezln@zju.edu.cn

DING Mengqi

Deputy Director
Graduate education
+ 86 571 88208121 dingmengqi@zju.edu.cn

Office of MBBS Program(International Students)

HUANG Jiyi

Deputy Director
+ 86 571 88208064
huangjiyi@zju.edu.cn

YANG Xiaolei

+ 86 571 88208066
yangxiaolei@zju.edu.cn

LIU Jin

+ 86 571 88208522
liujin6@zju.edu.cn

Office of Continuing Education

RUAN Hengchao

Director
General management
+ 86 571 88208360 ruanhengchao@zju.edu.cn

YU Meiyue

Deputy Director
+ 86 571 88208154 88208154

Office of Student Affairs

CHEN Chao

Director
General management
+ 86 571 88208057 chch5500@zju.edu.cn

ZHOU Yushan

Deputy Director
General management
+ 86 571 88208058 zhouyushan@zju.edu.cn

JIA Honglei

Deputy Director
General management
+86 571 88206443 jijiahonglei@zju.edu.cn

School of Basic Medical Sciences

LIN Haiyan

Director
+ 86 571 88208090
linhy@zju.edu.cn

School of Brian Science & Brain Medicine

WANG Yiner

Director
+ 86 571 87071107
yinerwang@zju.edu.cn

School of Public Health

JI Wei

Director
+ 86 571 88208102
hjcjiw@zju.edu.cn

School of Nursing

CHEN Xiaohang

Associate Dean
+ 86 571 88208105
xiaohangchen@hotmail.com

Affiliates

Medical Center

SHENG Hongqiang
+ 86 571 88208138 shenghongq@zju.edu.cn

Insititute for Translational Medicine

ZHU Meijie
+ 86 571 86971812 meijiezhu@zju.edu.cn

Institute for Genetics

YU Kangkang
+ 86 571 88206916 hayan120@163.com

Institute for Neuroscience & Technology

ZHENG Chanying
+ 86 571 86971735 zhengchanying@zju.edu.cn

Institue for Pharmacology & Technology

LI Yongquan
+ 86 571 88206632 lyq@zju.edu.cn

Belt & Road International Medical School

YING Songmin
yings@zju.edu.cn

Cancer Research Center

Coordinator
+86 571 87073105 kongxinxin@zju.edu.cn