Locationú║HOME >> ABOUT US >> Leadership
Leadership
BA Denian, Honorary Dean,denianba@zju.edu.cn
DUAN Shumin, Dean, duanshumin@zju.edu.cn
Li Xiaoming, Executive Dean, lixm@zju.edu.cn
HUANG He, Secretary of Party Committee,Associate Dean of International Relations and Graduate Education,  hehuangyu@126.com
XU Zhengping, Associate Dean of Research, zpxu@zju.edu.cn
OUYANG Hongwei, Associate Dean, hwoy@zju.edu.cn 
ZHU Hui, Deputy Secretary of Party Committee,zhuhui2002@zju.edu.cn
SHEN Huahao, Associate Dean of Undergraduate Medical Education, huahaoshen@zju.edu.cn
Fang Xiangming, Associate Dean,Xiangming_fang@163.com
Wang Weilin, Associate Dean and President of the First Affiliated Hospital, wam@zju.edu.cn
WANG Jian-an, Associate Dean and President of the Second Affiliated Hospital, wja@zju.edu.cn
CAI Xiujun, Associate Dean and President of the Affiliated Sir Run Run Shaw Hospital, cxjzu@hotmail.com
CHEN Guozhong, Vice Secretary of Party Committee, hzcgz@zju.edu.cn
CHEN Zhouwen, Deputy Secretary of Party Committee, wen9hua@163.com
SUN Yi, Associate Dean, yisun@zju.edu.cn
Address:866 Yuhangtang Road,Hangzhou 310058,Zhejiang,China
Tel:+86-571-88208100
Fax:+86-571-88208022
E-mail: chenjing2006@zju.edu.cn